جستجو در دوره های موجود

دسته بندی ها

در این قسمت دسته بندی دوره ها را مشاهده می کنید

آخرين دوره های آموزشی

آخرين دوره های غير حضوری دانشكده روانشناسی

مشاهده لیست کامل
مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح دوم

مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح دوم

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی...

 


مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح اول

مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح اول

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی...


راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...

 


راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...


فیلم های کوتاه آموزشی

در این بخش میتوانید گزیده ای از فیلم های منتخب دوره را مشاهده نمائید