راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

در تاریخ 12 اسفند 1397

مدت زمان دوره

25 ساعت

کد دوره

2

امتیاز 5 از 5

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی

 

هدف : آموزش شیوه های پرورش خلاقیت به مربیان ، معلمان و متخصصان

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، جامعه شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری

 

 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود ؟

سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

 

سرفصل های دوره

5 سرفصل

تعریف خلاقیت،نوع آوری، کارآفرینی و خاستگاه آن

واکاوی خلاقیت

موانع خلاقیت و عوامل خلاقیت

ضرورت خلاقیت

واکاوی نوآوری

سطوح نو آوری

منابع خلاقیت

موانع خلاقیت

موانع خلاقیت ادامه 

موانع فردی خلاقیت

موانع اجتماعی خلاقیت

عوامل رشد خلاقیت

عوامل رشد خلاقیت - آموزش

شیوه های خلاقیت در مدرسه و دانشگاه

شیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه و دانشگاه 

شیوه های پرورش و خلاقیت در مدرسه و دانشگاه و الگو های مطرح

شیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه و دانشگاه ادامه بررسی دیدگاه ها

الگوی رشد خلاقیت

الگوی رشد خلاقیت ادامه

فرایند خلاق حل مسائل

تشخیص مسئله اصلی

اماده سازی و تجزیه و تحلیل به صورت همگام

ایده یابی ادامه

روش های افزایش ایده پردازی

به جریان انداختن ایده های آزمایشی موقت

عوامل درونی در ایده جویی 

اثر کوشش در خلاقیت

تمرکز به عنوان کلید خلاقیت

افزایش آگاهی با تمرکز

اثر کوشش در تداعی معانی

تسهیل هدف یابی

تسهیل حقیقت یابی

تسهیل مسئله یابی

تسهیل ایده یابی

تسهیل راه حل یابی

تسهیل پذیرش یابی

درباره خلاقیت

خصوصیات افراد خلاق

ویژگیهای افراد خلاق

ویژگیهای شناختی

ویژگیهای بیولوژیکی

خصوصیات افراد خلاق از دیدگاه بزرگان

ویژگیهای شناختی

ویژگیهای بیولوژیگی

خلاقیت در محیط های آموزشی

خلاق چیست

خلاق کیست

ویژکیهای افراد خلاق

 

خلاقیت در ارتباطات فردی

خلاقیت در ارتباطات فردی