راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

در تاریخ 12 اسفند 1397

مدت زمان دوره

25 ساعت

کد دوره

5

امتیاز 5 از 5

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی

 

هدف : آموزش شیوه های پرورش خلاقیت به مربیان ، معلمان و متخصصان

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، جامعه شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری

 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود ؟

سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

 

 

سرفصل های دوره

4 سرفصل

فرایند خلاقیت

مراحل خلاقیت

فرایند خلاق از نظر استین

الگوی فرایند خلاقیت از نظر خانم امبیل

تفکر و ماهیت آن

دیدگاه ها در باره تفکر

انواع ابعاد تفکر

مسائل مربوط به شیوه های  تفکر

ابعاد تفکر از دیدگاه اندیشمندان

اادامه ابعاد تفکر از دیدگاه اندیشمندان

روشهای آموزشی مبتنی بر تفکر نقادو خلاق

شیوه های آموزش خلاقیت

تکنیک های پرورش خلاقیت - اجرا بارش فکری

 

تکنیک پرورش خلاقیت   -  تکنیک فهرست خصوصیات

 

تکنیک های پرورش خلاقیت - سوالات محرک

تکنیک های پرورش خلاقیت - ادامه سوالات محرک

تکنیک های پرورش خلاقیت - ارتباط اجباری و آزاد

تکنیک های پرورش خلاقیت - سینکتیز

تکنیک های پرورش خلاقیت - PPC

تکنیک های پرورش خلاقیت - تکنیک 6 کلاه فکری

تکنیک های پرورش خلاقیت - تکنیک 6 کلاه فکری ادامه

تکنیک های پرورش خلاقیت - شکوفه نیلوفر

تکنیک های پرورش خلاقیت - تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک

تکنیک های پرورش خلاقیت -P.M.I

تکنیک های پرورش خلاقیت - شقوق متفاوت

تکنیک های پرورش خلاقیت - گردش تخیلی

تکنیک های پرورش خلاقیت - گروه اسمی

تکنیک های پرورش خلاقیت - چی می شود اگر

تکنیک های پرورش خلاقیت - گردش تخیلی

تکنیک های پرورش خلاقیت - گردش تخیلی

تکنیک های پرورش خلاقیت - گروه اسمی

تکنیک های پرورش خلاقیت - چه میشود اگر ؟

تکنیک های پرورش خلاقیت - در هم شکستن مفروضات

تکنیک های پرورش خلاقیت - تخته داستان

تکنیک های پرورش خلاقیت - واژه تصادفی

تکنیک های پرورش خلاقیت - خیال خلاق

تکنیک های پرورش خلاقیت - ایفای نقش

تکنیک های پرورش خلاقیت - ایده کاتور

تکنیک های پرورش خلاقیت 

D.O.I.T

تکنیک های پرورش خلاقیت - درون نمای درونی

تکنیک های پرورش خلاقیت - آینه ذهنی

 

استفاده از خلاقيت در محيط كار و تحصيل - مقدمه

چگونکی نکرش معلم

نقش الگوی معلم

روابط عاطفی معلم و شاگرد

روابط آموزشی معلم و شاگرد

اصول بیست گانه تورنس برای توسعه تفکر خلاق از طریق تجارب مدرسه

الگوی پرورش خلاقیت ویلیامز

الگوی برای آموزش تفکر واگرا مولد  ویلیامز

الگوی برای آموزش تفکر واگرا مولد  ویلیامز ادامه

الگوی برای آموزش تفکر واگرا مولد  ویلیامز ادامه

 هشت فرآیند  در مهارتهای تفکر واگرا  و مولد

نمونه های از خلاقیت در محل تحصیل و کار

الگوی رشد خلاقیت در مدرسه دکتر افضل السادات حسینی

توجه نقش معلم

نقش معلم در رشد خلاقیت در مدرسه

الگوی سیستم خلاق

ساختار فیزیکی کلاس

ساختار عاطفی -  شناختی

ساختار محیطی اجتماعی

ساختار فکری

ساختار آموزشی تدریس

طرح یک نمونه - زبان و ادبیات

پیشنهاد های کاربردی برای معلمان

پیشنهاد های کاربردی برای معلمان ادامه

موانع خلاقیت در مدرسه

موانع شناختی

موانع خلاقیت در مدرسه  - موانع عاطفی

موانع خلاقیت در مدرسه  - موانع اجتماعی

تجارب یادگیری

اصول ساختن گرایی در باره یادگیری

یادگیری مشارکتی

رشد خلاقیت و تحمل درگیری و ابهام

نقش فضای فیزیکی در تربیت حواس

نقش بازی

عوامل رشد خلاقیت

نقش مدیر در خلاقیت کارکنان