مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح اول

در تاریخ 12 اسفند 1397

مدت زمان دوره

25 ساعت

کد دوره

3

امتیاز 5 از 5

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی

 

هدف : تربیت افراد متخصص برای مصاحبه با کودک و نوجوانان

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری )

 

 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود ؟

سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

 

 

سرفصل های دوره

8 سرفصل

سبک های رایج در مصاحبه

مصاحبه مستقیم و غیر مستقیم

سوالات باز در مقابل بسته پاسخ

سوالات باز پاسخ

سوالات بسته پاسخ

بررسی شکایت عمده

شفاف سازی کلامی

شفاف سازی غیر کلامی

کنکاش برای اطلاعات بیشتر

مباحث عمده در مصاحبه اولیه

منابع اطلاعاتی

سبک ها و تکنیک ها

اختلالات و نشانه های مرتبط با نوزادی،نوپای،پیش دبستانی و سنین دبستانی

مصاحبه با نوزادان و نو پایان

کودکان 6 - 7 ساله

اصول مصاحبه با نوجوانان

اختلالات  عصبی - رشدی

اختلالات حرکتی

اختلال نقص توجه

اختلالات رفتار ایذایی

اختلالات تغذیه

اختلالات دفع

اختلالات خواب

سایر اختلالات و شرایطی که از دوران کودکی آغاز می شوند.

مصاحبه بالینی

تعریف مصاحبه بالینی

ضرورت مصاحبه بالینی

مشکلات و مهارت های افراد در مصاحبه بالینی

نکاتی که در مصاحبه بالینی باید رعایت شوند

مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان

مؤلفه های رابطه مؤثر

 

مقاومت در مصاحبه با کودکان و نوجوانان و مواجهه با آن

راه های مقابله با مقاومتدر مصاحبه با کودکان و نوجوانان

ترتیب مشارکت افراد در مصاحبه

راهنمایی های برای برگزاری جلسه اولمصاحبه با کودک

سؤالهای مستقیم  و کودکان

سؤوالهای غیر مستقیم و کودکان

مصاحبه بالینی بی ساخت ابزاری جهت برقراری رابطه با کودک

مصاحبه بالینی به سبک پیاژه

راهنمای های برای یک مصاحبه بالینی خوب

نوع سؤال و برقراری ارتباط

انواع سوالات و جملات مطرح شده در مصاحبه های بالینی

انواع مصاحبه بالینی از نظر هدف

انواع مصاحبه بالینی از نظر هدف ادامه

شرح حال گام اول

ارزیابی وضعیت روانی

 

ارزیابی روانی ادامه

شرایطی که نشان دهندهضرورت ارزیابی عصب روان شناختی است

انواع مصاحبه بالینی بر حسب کنش

 

اهداف مورد مصاحبه

مصاحبه بالینی و نظریه های روان شناختی

مصاحبه های بالینی و نظریه های شناختی ادامه

مصاحبه های بالینی و نظریه ها روان شناختی

مصاحبه های بالینی و نظریه های روان شناختی ادامه

تفاوت دو رویکرد رفتاری و سنتی در سنجش

مصاحبه های بالینی و نظریه های روان شناختی

واقعیت درمانی

مصاحبه بالینی در درمان کوتاه مدت راخل مدار

مصاحبه بالینی در درمان کوتاه مدت راه حل مدار

درمان شناختی رفتاری

مدل شناختی

چارچوب سوالات در ارزیابی شناختی

فنون دستیابی و ارتباط با افکار

ارزیابی درجه احساس

معرفی درمانگر

Warm Up

مشاهده بازی و خود پای

معرفی خود و اشنایی اولیه

اصل برقراری ارتباط عاطفی و کلامی

اموزش روانشناختی در باره اختلال

فعالیت لذت بخش

 

شیوه های برقرار ارتباط با کودک مبتلا به اختلالات حسی حرکتی