مصاحبه بالینی کودک و نوجوانان - سطح دوم

در تاریخ 12 اسفند 1397

مدت زمان دوره

25 ساعت

کد دوره

4

امتیاز 5 از 5

ارائه مفاهیم ، مصاحبه ، انواع آن (تشخیصی و درمانی)، کارکردهای آن و شیوه های اجرا در موقعیت های بالینی

 

هدف : تربیت افراد متخصص برای مصاحبه با کودک و نوجوانان

شرایط شرکت کنندگان : داشتن حداقل مدرک کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های علوم رفتاری ( روان شناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، مددکاری )

 

 

 

در این دوره چه آموزش هایی داده میشود ؟

سر فصل های این دوره آموزشی بدین شرح است:

 

 

 

سرفصل های دوره

2 سرفصل

مقدمه ای بر اختلالات روانشناختي دوران كودكي و نوجواني

روشهای ارزیابی

اختلالات رفتاری

اختلالات کم توجهی پیش فعالی

اختلال نافرمانی مقابله جویانه

اختلال سلوک

پرخاشکری در کودکان و نوجوانان

اختلالات اضطرابی - جدایی

 اختلال وسواس فکری عملی

اختلال فوبی خاص

اختلالات خلقی

اختلالات افسردگی

اخطلاف طیف اتیسم

اختلالات یادگیری خاص

اختلالات یادگیری خاص قسمت دوم

اختلالات تغذیه و خوردن

اختلالات دفعی

مشکلات مرتبط با خواب در کودکان و نوجوانان